Rozhledna na Kotli - Rokycany

Programové období: 2007-2013
Region: Plzeňský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 14 ROP NUTS II Jihozápad
Příjemce: Město Rokycany
Registrační číslo: CZ.1.14/3.1.00/23.02699
Zahájení projektu: 3. 10. 2013
Ukončení projektu: 7. 5. 2014
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Podstatou projektu je vybudování rozhledny na vrchu Kotel. Byl vytvořen s ohledem na analýzu potřeb území a jeho rozvojových možností v oblasti cestovního ruchu. Území regionu disponuje ideálními přírodními podmínkami pro rozvoj turismu, ale chybí zde konkrétní nabídka kvalitních a dostupných turistických cílů, které by vedly ke zkvalitnění přístupu k turistům a zákazníkům v oblasti ČR. Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch a zajištění vyšší atraktivnosti regionu bylo také hlavním motivem přípravy projektu. Výchozí situace z pohledu záměru realizace nové rozhledny je unikátní, ale zcela nevyužité prostředí přírodních i sídelních podmínek pro realizaci rozhledny a její následné využití. Poptávka po produktech umožňujících efektní a účinný rozhled po krajině neustále rok od roku stoupá. Jedním z vlivů na tento nárůst má popularizace rozhleden v médiích (televizní pořady, knihy, mapy rozhleden a další).

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 4 943 768,16 Kč
Veřejné zdroje ČR: 872 493,00 Kč
 
Celková částka: 5 816 261,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena