Rekonstrukce a revitalizace areálu statku s tvrzí Býšov

Programové období: 2007-2013
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 14 ROP NUTS II Jihozápad
Příjemce: Jihočeský zemědělský lihovar, a.s.
Registrační číslo: CZ.1.14/3.2.00/03.01098
Zahájení projektu: 28. 7. 2009
Ukončení projektu: 31. 12. 2010
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Smyslem projektu je záchrana jedinečné kulturní a architektonické památky, tvrze Býšov a její využití v cestovním ruchu. Snahou je, aby areál statku s tvrzí Býšov byl využit pro provoz muzea a informačního centra při zachování kulturně historické hodnoty a charakteru. Muzeum bude zahrnovat expozice o historii tvrze, regionu apod. V prostorech muzea se budou také konat příležitostné krátkodobé výstavy. Garantem obsahové části muzea je partner projektu, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích.
Globálním cílem projektu je zlepšit stav kulturně historického dědictví pro rozšíření nabídky cestovního ruchu v regionu.
Projekt nezakládá veřejnou podporu, protože zrevitalizované prostory budou provozovány majitelem objektu (žadatelem), přičemž ekonomické aktivity (prodej propagačních materiálů, turistických průvodců v infocentru) budou pouze doplňkovou činností. Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad vydalo dne 23. 7. 2008 toto stanovisko k veřejné podpoře.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 17 735 509,25 Kč
Veřejné zdroje ČR: 3 132 617,00 Kč
Soukromé zdroje: 3 118 226,00 Kč
 
Celková částka: 23 986 352,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena