Písek - zpřístupnění věže děkanského kostela

Programové období: 2007-2013
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Příjemce: Město Písek
Registrační číslo: CZ.1.14/3.2.00/05.01501
Zahájení projektu: 24. 4. 2009
Ukončení projektu: 4. 12. 2009
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Předkládaný projekt je aktualizovanou kopií projektu stejného názvu, který byl v rámci 3. výzvy ROP NUTS II Jihozápad již doporučen k financování. Z důvodu nedoložení Stavebního povolení před podpisem Smlouvy nebyla však s žadatelem Smlouva uzavřena. Proto je projekt opět předkládán do této 6. výzvy s již vydaným Stavebním povolením s nabytou právní mocí.
Obsahem projektu je zlepšení stavu kulturně historického dědictví Města Písku - zpřístupnění věže Děkanského kostela a využití jejího potenciálu pro rozvoj cestovního ruchu.
Tato jedinečná dominanta města umožňující pohled na blízké i široké okolí v centru památkové zóny města nebyla nikdy přístupná veřejnosti. V rámci projektu jsou nastaveny jednotlivé aktivity tak, aby byly splněny veškeré technické i organizační podmínky pro spuštění celoročního provozu výstupů na ochoz věže a nastaveny co nejlepší podmínky pro efektivní využití v oblasti cestovního ruchu.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 981 233,10 Kč
Veřejné zdroje ČR: 349 629,00 Kč
 
Celková částka: 2 330 862,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena