Konzervace hradu Pořešín - 2. etapa

Programové období: 2007-2013
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 14 ROP NUTS II Jihozápad
Příjemce: "Hrady na Malši, o.s."
Registrační číslo: CZ.1.14/3.2.00/03.00977
Zahájení projektu: 1. 5. 2008
Ukončení projektu: 30. 11. 2009
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Novodobá historie provázanosti turistického ruchu s hradem Pořešín spadá do roku 2004, kdy vzniklo zmiňované občanské sdružení Hrady na Malši. Od tohoto data se stává hrad Pořešín na řece Malši stále více a více známější turistickou destinací. Prvotní nadšení sdružení z ohlasu veřejnosti na návštěvu hradu však vystřídala obava členů sdružení z možného neštěstí v podobě zranění návštěvníků při prohlídce zříceniny. Zřícenina hradu totiž nebyla připravena na nápor turistů, kteří si chtěli vylézt téměř na všechny zdi hradu a katastrofa v podobě sesuvu byla téměř nevyhnutelná. Z tohoto důvodu začalo sdružení uvažovat o tom, jak nejlépe ochránit návštěvníky a zároveň stavební úpravou nenarušit současnou podobu hradu. V této době začalo sdružení spolupracovat s předním českým kasteologem prof. PhDr. Tomášem Durdíkem, DrSc. Tým v čele s panem profesorem pochopil nutnost situaci urychleně řešit a navrhl způsob postupné konzervace, jejíž jedna část je předmětem této žádosti o dotaci.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 699 838,10 Kč
Veřejné zdroje ČR: 300 241,00 Kč
Soukromé zdroje: 299 920,00 Kč
 
Celková částka: 2 299 999,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena