Revitalizace přírodního areálu Jedličkova ústavu a jeho zpřístupnění veřejnosti pro volnočasové akt.

Programové období: 2007-2013
Region: Liberecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 13 ROP NUTS II Severovýchod
Příjemce: Liberecký kraj
Registrační číslo: CZ.1.13/2.1.00/27.01247
Zahájení projektu: 15. 10. 2013
Ukončení projektu: 15. 8. 2014
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Předkládaný projekt řeší revitalizace přírodního areálu Jedličkova ústavu, příspěvkové organizace a jeho zpřístupnění veřejnosti pro volnočasové aktivity mládeže (sport, dramatické a jiné spolky, občanská sdružení apod.) Předmětem projektu jsou především inv. náklady spojené s revitalizací a vybavením sportovního hřiště, kamenné tvrze, revitalizací a zastřešením jeviště a hlediště, úpravou terénu a stavbou nových opěrných zdí, revitalizací chodníků a vybavením ostatních ploch, rekonstrukcí a úpravou inženýrských sítí. Realizací projektu dojde k posílení významu města Liberec, ke zvýšení atraktivity lokality i zvýšení kvality života cílových skupin. Za beneficienty projektu jsou především obyvatelé Liberce a celého spádového území, konkrétně uživatelé Jedličkova ústavu a široká veřejnost, blíže SEH. Stávající areál dosud neprošel žádnou modernizací ani revitalizací. V současné době je areál velmi zanedbaný a je vhodný jen k velmi omezenému využití. Projekt bude řešen dodavatelsky.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 513 777,15 Kč
Veřejné zdroje ČR: 620 250,00 Kč
 
Celková částka: 4 134 027,00 Kč

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena