Františkánský klášter Hostinné

Programové období: 2007-2013
Region: Královéhradecký kraj
Evropský fond: ERDF
Příjemce: Město Hostinné
Registrační číslo: CZ.1.13/2.3.00/10.00602
Zahájení projektu: 1. 10. 2010
Ukončení projektu: 31. 5. 2012
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Cílem projektu byla obnova areálu Františkánského kláštera v Hostinném, který je kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR. Areál byl zanedbaný a v současnosti nevyužívaný a ve své podstatě ztratil svou původní funkci, a proto je chápán jako brownfields.

Obnovení funkčnosti areálu bylo v souladu se stavebním povolením, územním plánem a strategickými dokumenty kraje i regionu. Rekonstruovaný areál bude využit jako polyfunkční kulturně-společenské centrum regionu. Je v něm umístěno muzeum, knihovna a místnosti pro zájmovou činnost spolků a NNO a ZUŠ v Hostinném.Takto využívané prostory dlouhodobě zajistí funkčnost a využitelnost objektů a zároveň obrodu františkánského kláštera.

Investorem celé akce bylo Město Hostinné, které se již několik let angažuje v přípravě projektu a financování aktivit směřujících k záchraně této významné památky na území města. Výstupy projektu směřovaly k obyvatelům města a okolních obcí, neboť je Hostinné přirozeným spádovým centrem.

Reportáž o projektu si můžete přečíst zde.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 41 615 462,69 Kč
Veřejné zdroje ČR: 7 343 905,00 Kč
 
Celková částka: 48 959 368,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena