III/27926 a II/283 Turnov - okružní křižovatka,ul.Sobotecká

Programové období: 2007-2013
Region: Liberecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 13 ROP NUTS II Severovýchod
Příjemce: Liberecký kraj
Registrační číslo: CZ.1.13/1.1.00/07.00437
Zahájení projektu: 1. 5. 2009
Ukončení projektu: 30. 11. 2009
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Křižovatka je strategickým dopravním uzlem města. Cílem projektu byla její rekonstrukce. Odstranila se kolizní místa, zkapacitnila komunikace, zlepšily technické parametry a tím se zvýšila bezpečnost provozu. Kruhová křižovatka je výjimečná svým moderním osvětlením, jež bylo v Turnově instalováno jako první v České republice.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 20 412 466,24 Kč
Veřejné zdroje ČR: 3 602 198,00 Kč
 
Celková částka: 24 014 664,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena