II/292 Semily ul. 3. května

Programové období: 2007-2013
Region: Liberecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 13 ROP NUTS II Severovýchod
Příjemce: Liberecký kraj
Registrační číslo: CZ.1.13/1.1.00/07.00446
Zahájení projektu: 1. 4. 2009
Ukončení projektu: 30. 6. 2010
Předpokládané datum ukončení:
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Ulice 3. května je semilskou městskou třídou a současně tvoří průtah silnice č. II/292 směrem na Vrchlabí a Špindlerův Mlýn. Stávající trasa komunikace ul. 3. května prochází obydlenou částí města. Projekt je zaměřen na silniční řešení dané komunikace. Celkem se zrekonstruovalo 1,463 km silnice. Postup výstavby byl navržen na tři etapy. Odstranily se kolizní místa plynoucí ze špatného technického stavu, vozovku pokryl nový povrch a provedly se stavební úpravy pro napojení silnice na ulici Na Vinici. Celkově se zlepšila kapacita a plynulost silniční dopravy a zvýšila se bezpečnost provozu.  

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 66 596 721,21 Kč
Veřejné zdroje ČR: 11 752 362,00 Kč
 
Celková částka: 78 349 083,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena