Multifunkční komplex KAFKA - Žítková

Programové období: 2007-2013
Region: Zlínský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 12 ROP NUTS II Střední Morava
Příjemce: Miroslav Kafka-nápojové automaty WITTENBORG
Registrační číslo: CZ.1.12/3.3.00/03.00186
Zahájení projektu: 1. 8. 2008
Ukončení projektu: 31. 10. 2009
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Projekt je realizován za účelem zlepšení atraktivnosti území zkvalitněním infrastruktury pro aktivní formy cestovního ruchu, včetně budování a vybavenosti v oblasti sportu a rekreace a založení nové lázeňské tradice v moravských Bílých Karpatech. Realizací projektu se zvýší celoroční návštěvnost regionu. Projekt vytvoří 10 přímých pracovních míst.
Stavebními úpravami objektu bývalé školy a řešením doprovodné sportovní infrastruktury na přilehlých pozemcích v obci Žítková bude vybudován multifunkční komplex hotelového typu určený k rekreaci, aktivnímu trávení volného času, relaxaci formou wellness, případně ke školení, doprovázený stravovacími službami. Je plánovány certifikace služeb na úroveň 4*.
Projekt je určen pro náročnější klienteluvyžadující kvalitní služby v atraktivním prostředí. Dalšími beneficienty jsou obyvatelé obce Žítková a okolního regionu, sportovci, turisté, cykloturisté, firmy, podnikatelé, atp.
Odpovědnost za realizaci nese firma Miroslav Kafka (fyzická osoba)

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 16 872 328,36 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 977 469,00 Kč
Soukromé zdroje: 13 233 200,00 Kč
 
Celková částka: 33 082 997,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena