Městský informační systém a doplnění mobiliáře města Luhačovice

Programové období: 2007-2013
Region: Zlínský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 12 ROP NUTS II Střední Morava
Příjemce: Město Luhačovice
Registrační číslo: CZ.1.12/3.1.00/21.01305
Zahájení projektu: 6. 3. 2012
Ukončení projektu: 15. 9. 2012
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Luhačovicko je dlouhodobě jedním z nejnavštěvovanějších regionů Zlínského kraje. V posledních letech dochází ke stagnaci návštěvnosti. Toto vychází z dopadů světové hospodářské krize, ale také několika slabých stránek regionu. Jednou ze slabých stránek je absence jednotného navigačního a orientačního značení, kvalita mobiliáře města (koše, lavičky, informační tabule).
Projekt řeší vybudování nového jednotného značení turistických a místních cílů pro motoristy i pěší. Buduje novou vycházkovou trasu, tři přístřešky pro návštěvníky a řadu informačních tabulí a map. Realizace projektu přinese zlepšení orientace návštěvníků a tím ušetří jejich čas a zvýší spokojenost. Díky novým informačním panelům, infoboxu a vitrínám budou návštěvníci informováni o dění ve městě a láních. Dojde zvýšení atraktivity území o 35 %, spokojenosti návštěvníků a růstu návštěvnosti lokality o 2 %.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 4 401 484,96 Kč
Veřejné zdroje ČR: 776 732,00 Kč
 
Celková částka: 5 178 217,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena