Město v hradbách - revitalizace budovy bývalé městské šatlavy

Programové období: 2007-2013
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 12 ROP NUTS II Střední Morava
Příjemce: Město Uničov
Registrační číslo: CZ.1.12/3.2.00/03.00249
Zahájení projektu: 1. 7. 2009
Ukončení projektu: 31. 7. 2010
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Předkládaný investiční projekt města Uničova komplexně řeší revitalizaci historického objektu bývalé městské šatlavy č.p. 205 v ulici Příční. Komplexní obnova tohoto památkově chráněného objektu bude provedena dle původní dispozice budovy a dle stavebně-historického průzkumu. V prostorách bude zřízena expozice muzea vězeňství od středověku až po současnost. Součástí muzea bude tzv. zážitková turistika, tzn. návštěvník si bude moci vyzkoušet některá zařízení "na vlastní kůži". Projekt zapadá do dlouhodobé a cílevědomé snahy zpřístupnit a oživit kulturní památky v centru Uničova s jejich původním využitím pro potřeby rozvoje cestovního ruchu. Realizací projektu dojde k vytvoření dosud chybějící infrastruktury pro zážitkovou formu turistického ruchu.
Projekt je součástí Komplexního programu rozvoje města na léta 2007-2013.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 12 783 678,05 Kč
Veřejné zdroje ČR: 3 130 273,00 Kč
 
Celková částka: 15 913 951,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena