Přestupní terminál veřejné dopravy Otrokovice

Programové období: 2007-2013
Region: Zlínský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 12 ROP NUTS II Střední Morava
Příjemce: Město Otrokovice
Registrační číslo: CZ.1.12/1.2.00/03.00300
Zahájení projektu: 11. 3. 2009
Ukončení projektu: 29. 1. 2010
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Stávající prostor před a v nejbližším okolí železniční stanice Otrokovice již v současné době nesplňuje požadavky, které jsou na takto exponované území z mnoha hledisek kladeny. Jedná se především o nedostatečné odstavné a manipulační plochy pro potřeby provozu vozidel městské hromadné dopravy, sníženou bezpečnost chodců a ostatních účastníků povozu, nepříliš kvalitní zeleň a mobiliář. Závadou je také skutečnost, že před hlavními vstupy do železniční stanice nejsou žádné nástupové a rozptylové plochy pro absorbci rázů dopravního proudu. Předkládaný projekt v rámci úprav předpokládá přeřešení prostoru tak, aby dopravní funkce byly přesunuty do jeho okrajových částí a v centru, proti hlavním vstupům a výstupům ze železniční stanice vzniklarozměrná plocha, která bude plnit jak funkci dopravní jako nástupová plocha železniční stanice, tak i funkci odpočinkovou. Vedením komunikací po obvodě řešeného území dojde k zjednodušení a navýšení bezpečnosti komunikačního systému.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 48 329 108,93 Kč
Veřejné zdroje ČR: 11 834 104,00 Kč
 
Celková částka: 60 163 213,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena