Zdravotnické přístroje a mobiliář pro západní křídlo Nemocnice Vyškov

Programové období: 2007-2013
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 11 ROP NUTS II Jihovýchod
Příjemce: Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace
Registrační číslo: CZ.1.11/3.4.00/01.00046
Zahájení projektu: 1. 4. 2008
Ukončení projektu: 1. 12. 2008
Téma projektu: Modernizace veřejné správy

Informace o projektu

Projek zdravotnické technologie a mobiliáře pro západní křídlo Nemocnice Vyškov navazuje na probíhající rekonstrukci této budovy. Cílem projektu je vybavit oddělení chirurgie, urologie a TRN novou lékařskou technikou, která zajistí moderní léčebné metody pro pacienta. Cílem projektu je také zajistit dostatečný komfort především pro imobilní pacienty výše uvedených lůžkových oddělení. Pořízení nové lékařské technologie a mobiliáře bude mít pozitivní dopad na kratší průběh léčby a rekonvalescencipacientů. Předpokládá se pozitivní dopad na zkrácení průměrné doby pracovní neschopnosti.
Výše uvedené přispěje ke kontinuálnímu zvyšování kvality poskytované zdravotní péče nemocnicí v rámci její spádové oblasti, která činí 87 tisíc obyvatel.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 9 162 555,99 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 616 922,00 Kč
 
Celková částka: 10 779 478,00 Kč

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena