Vranov nad Dyjí - náměstí: rekonstrukce plochy u morového sloupu

Programové období: 2007-2013
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 11 ROP NUTS II Jihovýchod
Příjemce: Městys Vranov nad Dyjí
Registrační číslo: CZ.1.11/3.3.00/36.01537
Zahájení projektu: 1. 4. 2014
Ukončení projektu: 14. 11. 2014
Předpokládané datum ukončení:
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Projekt je zaměřen na zlepšení kvality obytného prostředí a zatraktivnění centrálního náměstí prostřednictvím rekonstrukce klidové zóny kolem morového sloupu z roku 1713. Degradované živičné povrchy, nepůvodní dřeviny potlačující dominantu morovéhosloupu, nedostatečný a nevhodný mobiliář včetně veřejného osvětlení kazí podobu a využitelnost centrálního náměstí v obci, která je v ochranném pásmu NP Podyjí a součástí památkové zóny Vranovsko - Bítovsko a která je navíc velmi exponovanou turistickou destinací jižní Moravy. Cílem projektu je posílení funkce náměstí jako tradičního komunikačního a komunitního uzlu obce a rehabilitace morového sloupu (v USKP) jako dominanty náměstí s pozitivními dopady na rozvoj podnikatelských aktivit. Cílovou skupinou jsou obyvatelé městyse a spádového mikroregionu a návštěvníci Vranovska. V rámci projektu bude rekonstruováno 1480m2 ploch, nové schody, vysazeno nových 12 stromů, instalován mobiliář, pítko a osvětlení. Realizuje Městys Vranov nad Dyjí.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 946 147,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 696 379,00 Kč
 
Celková částka: 4 642 526,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena