Zažijte Jižní Moravu

Programové období: 2007-2013
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 11 ROP NUTS II Jihovýchod
Příjemce: Jihomoravský kraj
Registrační číslo: CZ.1.11/2.2.00/10.01151
Zahájení projektu: 1. 1. 2011
Ukončení projektu: 31. 7. 2012
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Cílem předkládaného projektu je stabilizace a zvýšení návštěvnosti Jihomoravského kraje a prodloužení délky pobytu návštěvníků. Uvedeného cíle bude dosaženo prostřednictvím marketingové kampaně, jejíž cílem bude upozornit potenciální návštěvníky na destinaci Jižní Morava, vyvolat v nich zájem o destinaci a aktivizovat vybrané segmenty trhu k návštěvě Jižní Moravy. Výstupem projektu bude pronájem reklamních ploch na dopravních prostředcích MHD Praha, Ostrava, Plzeň a Hradec Králové, kampaň v obchodních centrech v Praze, Ostravě a Hradci Králové, internetová propagace a vytvoření orientační mapky.
V současné době se rozjíždí marketingová kampaň pouze na ruském a polském trhu. Domácí marketingová kampaň bude ukončena v červnu 2010. Předkládaný projekt bude na tyto projekty navazovat a vhodně je doplňovat.
Partnerskými subjekty projektu jsou Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava a Česká cetrála cestovního ruchu - Czechtourism.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 4 209 271,40 Kč
Veřejné zdroje ČR: 742 812,00 Kč
 
Celková částka: 4 952 083,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena