Revitalizace dřevěného kostela sv. Kateřiny ve Štramberku, pro rozvoj cestovního ruchu

Programové období: 2007-2013
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 10 ROP NUTS II Moravskoslezsko
Příjemce: Římskokatolická farnost Štramberk
Registrační číslo: CZ.1.10/2.2.00/05.00793
Zahájení projektu: 14. 3. 2011
Ukončení projektu: 26. 6. 2012
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Předmětem projektu je revitalizace dřevěného kostela v Tamovicích, KÚ Štramberk, včetně jeho zázemí, pořízení doplňkového turistického vybavení, příprava propagačních materiálů a vytvoření systému kvalitnějšího zpřístupnění této kulturní památky. Žadatel - Římskokatolická farnost Štramberk se rozhodla řešit nynější nepříznivý technický stav kostela v Tamovicích takovým způsobem, aby po jeho obnově mohl dál sloužit k účelům, za kterými byl vybudován a zároveň byla jeho krása a atraktivita lákadlem pro co největší počet návštěvníků, kteří do tohoto kraje přicestují. Smyslem projektu je tuto významnou sakrální stavbu trvale využívat pro rozvoj cestovního ruchu v regionu.
Výstupy projektu:
- nová atrak. regionu (celoročně otevřený kostel min. 8 dnů v měsíci)
- audioprůvodce a letáky ve 4 jazycích
- pořádání poutě sv. Kateřiny a 1 koncertu
- duchovní činnost
- puzzle dřevěného kostela pro děti
- zázemí pro turisty
- oprava kostela a okolí
Realizátorem projektu je ŘKF Štramberk.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 4 066 160,94 Kč
Veřejné zdroje ČR: 329 688,00 Kč
Soukromé zdroje: 356 420,00 Kč
 
Celková částka: 4 752 269,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena