Infrastruktura pro elektromobilitu

Programové období: 2007-2013
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 10 ROP NUTS II Moravskoslezsko
Příjemce: KOMA - Industry s.r.o.
Registrační číslo: CZ.1.10/2.2.00/16.01397
Zahájení projektu: 15. 1. 2013
Ukončení projektu: 16. 12. 2013
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Informace o projektu

Narůstající počet automobilů pohybujících se v ulicích velkých měst je spolu s emisemi pocházejícími z průmyslových podniků významným zdrojem znečištění životního prostředí ohrožujícího zdraví obyvatel. Jednou z možností, jak toto znečištění eliminovat, je budování bezemisních systémů dopravy. Technologicky dostupnou možností je náhrada automobilů se spalovacím motorem automobily s elektrickým pohonem - elektromobily.Aby bylo možné uvažovat o zvyšování počtu elektromobilů, je potřeba pro ně vybudovat odpovídající infrastrukturu pro jejich nabíjení. Podstatou předkládaného projektu je doplnění automatizovaných parkovacích systémů infrastrukturou pro nabíjení elektromobilů. Tento inovační přístup má následující výhody:
1) elektromobil je v průběhu nabíjení chráněn před povětrnostními vlivy a vandalstvím či krádeži
2) koncentrace nabíjejících se elektromobilů na jednom místě umožňuje sofistikovaným plánováním a řízením harmonogramu nabíjení vyrovnávat odběrový diagram v místě napájení.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 400 000,00 Kč
Soukromé zdroje: 180 000,00 Kč
 
Celková částka: 580 000,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena