Rekonstrukce koleje Nezamyslice-Pivín

Programové období: 2007-2013
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: FS
Operační program: 1 OP Doprava
Příjemce: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Registrační číslo: CZ.1.01/3.1.00/07.0014
Zahájení projektu: 20. 9. 2007
Ukončení projektu: 31. 5. 2008
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Rekonstrukce koleje proběhne na jednokolejné elektrifikované žel. trati Nezamyslice - Olomouc v úseku žst. Nezamyslice - žst. Pivín od km 66,400 po km 69,100 , t.j. v délce 2,7 km trati. Je navržena sanace žel. spodku v oblasti km 67,900 - 68,300. V koleji bude pražcové podloží dle před. ČD S4 typu 2. Odvodnění bude zřízeno pomocí trativodů a svedeno do zpevněného příkopu. Žel. svršek bude proveden novým svršek tvaru S49 na bezpodkladnicových bet. pražcích s pružným upevněním. Kolejnicové pasy budou svařeny do bezstykové koleje. Součástí stavby je i rekonstrukce výstroje tratě. Dále bude rekonstruován most v km 68,657 a dva propustky v km 67,318 a km 68,395. Bude položena nová kabelizace pro zab. zař. a provedena změna způsobu zabezpečení přejezdu v km 67,453. V daném úseku stavby bude provedena rekonstrukce TV včetně ukolejnění.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 40 772 703,66 Kč
Veřejné zdroje ČR: 10 890 630,00 Kč
 
Celková částka: 51 663 334,00 Kč

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena