Elektrizace trati Lysá nad Labem - Milovice

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: FS
Operační program: 1 OP Doprava
Příjemce: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Registrační číslo: CZ.1.01/3.1.00/09.0146
Zahájení projektu: 27. 8. 2009
Ukončení projektu: 28. 2. 2010
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Elektrizace jednokolejné trati v úseku Lysá nad Labem - Milovice navazuje na již elektrizovanou stanici Lysá nad Labem (stejnosměrná trakční soustava 3kV). Elektrizace trati je řešena ve stávající stopě, kolejové řešení je minimalizováno. V rámci stavby dojde k nezbytným úpravám, které jsou vyvolané elektrifikací a očekávaným vyšším zatížením tratě. Nejsou navrženy žádné přeložky ani posuny osy koleje.
Z hlediska pozemních objektů dochází pouze k úpravám stávajících objektů. V rámci stavby budou demolovány stávající nevyužívané objekty SŽDC. Objekty v majetku ČD budou zachovány s minimem úprav. Individuální protihluková opatření na obytných objektech (úprava či výměna oken) budou realizována tak, aby tvar, materiál a barva odpovídaly stávajícímu stavu.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 213 366 344,31 Kč
Veřejné zdroje ČR: 45 271 081,00 Kč
 
Celková částka: 258 637 425,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena