Živé klenoty pod vodní hladinou Šumavy

Programové období: 2021-2027
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Interreg Bavorsko - Česko 2021-2027
Příjemce: Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
Registrační číslo: 020
Zahájení projektu: 1. 9. 2023
Ukončení projektu: 31. 8. 2026

Informace o projektu

Koordinace koncepce ochrany volných vod prostřednictvím ochrany populací pstruha obecného na Šumavě a v Bavorském lese. Bude proveden detailní ichtyologický monitoring včetně genetických analýz pstruhů a zjištění výskytu parazitů pomocí neinvazivní environmentální DNA. Pokryje se území s různým managementem, aby byly identifikovány významné populace zasluhující zvýšenou ochranu i populace postižené vysazováním geneticky nepůvodních ryb. Dojde rovněž k revitalizaci rybochovného zařízení v Borových Ladech a vybudování naučné stezky v Českých Budějovicích. 

Projektoví partneři:

  • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
  • Nationalparkverwaltung Bayerischer Wald

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 149 549,00 EUR
Veřejné zdroje: 287 387,25 EUR
 
Celková částka: 1 436 936,00 EUR

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena