Ekologické dopady návratu vlků do ekosystému Šumavy / Bavorského lesa

Programové období: 2021-2027
Evropský fond: ERDF
Operační program: Interreg Bavorsko - Česko 2021-2027
Příjemce: Česká zemědělská univerzita v Praze
Registrační číslo: 001
Zahájení projektu: 1. 5. 2023
Ukončení projektu: 30. 4. 2026

Informace o projektu

Formulace strategie managementu volně žijících kopytníků v obou národních parcích Šumava a Bavorský les, která bude zohledňovat návrat vlka do příhraniční oblasti. V rámci realizace jednotlivých aktivit bude cílem získat odpověď na to, zda nedávný návrat vlka má dopad na populace kopytníků a na obnovu lesa. Harmonizace monitoringu populace vlka a společné vyhodnocení změn v populaci kopytníků a ve sféře obnovy lesa jsou nejdůležitějšími aspekty projektu. Stanovené cíle lze stanovit jedině za podmínky těsné spolupráce obou národních parků, protože jen tak lze dosáhnout efektů platných pro největší komplex chráněného území ve střední Evropě.

Projektoví partneři:

  • Správa Národního parku Šumava
  • Nationalparkverwaltung Bayerischer Wald

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 260 823,57 EUR
Veřejné zdroje: 315 205,90 EUR
 
Celková částka: 1 576 029,00 EUR

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena