Potenciál optimalizace povrchu 3D tištěných kovových komponent

Programové období: 2014-2020
Region: Plzeňský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Interreg Bavorsko - Česko 2021-2027
Příjemce: COMTES FHT, a. s.
Registrační číslo: 032
Zahájení projektu: 1. 6. 2023
Ukončení projektu: 31. 5. 2026

Informace o projektu

Rozvoj a posilování výzkumných a inovačních kapacit v česko-bavorském pohraničí prostřednictvím propojení aplikovaného výzkumu tří organizací a přímého transferu znalostí sítě spolupracujících firem v klastru. Výzkumné organizace se zaměří na technologie 3D tisku k optimalizaci kvality povrchu 3D tištěných kovových komponent. Budou využity technologie přímé depozice (DED) a metody v práškovém loži (L-PBF). Klastr využije svůj ověřený koncept akcí a zrealizuje česko-bavorská odborná fóra a workshopy. Intenzivním kontaktem s firmami tak bude zajištěn transfer znalostí a výstupů. 

Projektoví partneři:

  • Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden
  • Klastr MECHATRONIKA, z. s.
  • Technische Hochschule Deggendorf

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 048 643,31 EUR
Veřejné zdroje: 210 069,37 EUR
Národní soukromá částka: 52 091,48 EUR
 
Celková částka: 1 310 804,00 EUR

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena