Antimikrobiální povrchové úpravy inspirované přírodními produkty hmyzu

Programové období: 2021-2027
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Interreg Bavorsko - Česko 2021-2027
Příjemce: Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
Registrační číslo: 039
Zahájení projektu: 1. 7. 2023
Ukončení projektu: 1. 7. 2023

Informace o projektu

Spolupráce vědeckých institucí s malými a středními podniky v oblasti biotechnologií a medicínských produktů se zaměřuje na studium antimikrobiálních látek, které hmyz používá na svou obranu proti mikroorganismům. Jejím cílem je z hmyzu získat nové prostředky vhodné pro vývoj antimikrobiálních povlaků určených pro povrchovou úpravu zdravotnických výrobků a zařízení. Na základě výzkumu chrostíků, motýlů a dalších skupin hmyzu budou vybrány vhodné obranné bílkoviny a peptidy, které budou použity pro přípravu v hostitelských bakteriích nebo kvasinkách. Výstupy projektu budou prezentovány formou popularizačních akcí a budou součástí výstavy věnované hmyzu v Jihočeském muzeu.

Projektový partner:

  • Universität Bayreuth

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 853 299,45 EUR
Veřejné zdroje: 213 324,87 EUR
 
Celková částka: 1 066 624,00 EUR

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena