Režijní výdaje MAS Hornolidečska, z.s.

Programové období: 2021-2027
Region: Zlínský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Technická pomoc 2021 - 2027
Příjemce: MAS Hornolidečska, z.s.
Registrační číslo: CZ.07.02.01/00/22_003/0000053
Zahájení projektu: 1. 1. 2023
Ukončení projektu:

Informace o projektu

Zajištění činnosti MAS Hornolidečska, z.s.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 696 551,62 Kč
Veřejné zdroje ČR: 783 023,83 Kč
Soukromé zdroje: 130 503,97 Kč
 
Celková částka: 2 610 079,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena