Regionální stálá konference Královéhradeckého kraje V.

Programové období: 2021-2027
Region: Královéhradecký kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Technická pomoc 2021 - 2027
Příjemce: Centrum investic, rozvoje a inovací
Registrační číslo: CZ.07.02.01/00/22_003/0000136
Zahájení projektu: 1. 1. 2024
Ukončení projektu:

Informace o projektu

Účelem projektu je zajištění fungování Regionální stálé konference Královéhradeckého kraje (RSK KHK). To má dle statutu RSK na starosti sekretariát RSK KHK. V Královéhradeckém kraji tuto roli plní Centrum investic, rozvoje a inovací, příspěvková organizace Královéhradeckého kraje, která je nositelem/žadatelem projektu.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 381 393,60 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 820 750,40 Kč
 
Celková částka: 5 202 144,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena