MAS - Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. - 1

Programové období: 2021-2027
Region: Pardubický kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Technická pomoc 2021 - 2027
Příjemce: MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s.
Registrační číslo: CZ.07.02.01/00/22_003/0000171
Zahájení projektu: 1. 9. 2024
Ukončení projektu:

Informace o projektu

Zajištění činnosti MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 431 178,32 Kč
Veřejné zdroje ČR: 660 543,84 Kč
Soukromé zdroje: 110 090,64 Kč
 
Celková částka: 2 201 813,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena