MAS - MAS Východní Slovácko - 1

Programové období: 2021-2027
Region: Zlínský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Technická pomoc 2021 - 2027
Příjemce: MAS Východní Slovácko, z.s.
Registrační číslo: CZ.07.02.01/00/22_003/0000110
Zahájení projektu: 1. 5. 2023
Ukončení projektu:

Informace o projektu

Zajištění činnosti MAS Východní Slovácko

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 934 810,81 Kč
Veřejné zdroje ČR: 431 451,14 Kč
Soukromé zdroje: 71 908,53 Kč
 
Celková částka: 1 438 170,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena