Stezka pro chodce a cyklisty, propojení Čepkov - Jižní Svahy

Programové období: 2021-2027
Region: Zlínský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Statutární město Zlín
Registrační číslo: CZ.06.06.01/00/22_035/0000439
Zahájení projektu: 4. 3. 2022
Ukončení projektu: 30. 4. 2023

Informace o projektu

Účelem projektu v této výzvě je výstavba, modernizace či rekonstrukce vyhrazené komunikace pro cyklisty nebo realizace doprovodné cyklistické infrastruktury. Předmětem projektu je propojení jižního okraje sídliště Jižní Svahy a centra města Zlína s návazností na páteřní cyklotrasy v údolí Dřevnice integrovanou stezkou pro chodce a cyklisty s odděleným provozem v místě dnešního chodníku nepřístupného cyklistům. Souhrnná délka realizované stezky pro chodce a cyklisty je 457,75 m.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 5 858 146,32 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 033 790,53 Kč
 
Celková částka: 6 891 937,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena