Nákup obousměrných nízkopodlažních tramvají - I. etapa

Programové období: 2021-2027
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Dopravní podnik města Brna, a.s.
Registrační číslo: CZ.06.06.01/00/22_028/0000388
Zahájení projektu: 5. 8. 2019
Ukončení projektu: 31. 5. 2023

Informace o projektu

Předmětem a účelem projektu je pořízení 5 plně nízkopodlažních obousměrných tramvají k poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících dle zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které nahradí tramvaje KT8D5.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 209 753 250,00 Kč
Soukromé zdroje: 89 894 250,00 Kč
 
Celková částka: 299 647 500,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena