Nákup kloubových nízkopodlažních trolejbusů

Programové období: 2021-2027
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Dopravní podnik města Brna, a.s.
Registrační číslo: CZ.06.06.01/00/22_039/0002274
Zahájení projektu: 8. 9. 2020
Ukončení projektu: 10. 2. 2023

Informace o projektu

Předmětem a účelem projektu je pořízení bezemisních drážních vozidel, a to 40 nízkopodlažních kloubových trolejbusů, k poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících dle zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které nahradí trolejbusy 14Tr, 15Tr, 21Tr a 22Tr.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 330 540 000,00 Kč
Soukromé zdroje: 141 660 000,00 Kč
 
Celková částka: 472 200 000,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena