Sociální bydlení Volyně

Programové období: 2021-2027
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Město Volyně
Registrační číslo: CZ.06.04.02/00/22_026/0002211
Zahájení projektu: 29. 4. 2021
Ukončení projektu: 19. 1. 2024

Informace o projektu

Pořízení nových kapacit dlouhodobého nájemního bydlení splňujícího parametry sociálního bydlení.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 9 912 519,82 Kč
Veřejné zdroje ČR: 4 248 222,79 Kč
 
Celková částka: 14 160 743,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena