Mateřská škola Podhrad v Humpolci

Programové období: 2021-2027
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Město Humpolec
Registrační číslo: CZ.06.04.01/00/22_007/0000185
Zahájení projektu: 27. 7. 2022
Ukončení projektu: 25. 8. 2023

Informace o projektu

Účelem projektu je zkvalitnění vzdělávací infrastruktury v oblasti předškolního vzdělávání a zvýšení její dostupnosti. Cílem projektu je výstavba nového pracoviště Mateřské školy Humpolec. V současné době dvě ze tří pracovišť fungují na základě hygienické výjimky udělené Krajskou hygienickou stanicí. Budova nového pracoviště bude mít tři nadzemní podlaží se čtyřmi třídami a ponese název Podhrad.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 49 000 000,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 20 999 999,99 Kč
 
Celková částka: 70 000 000,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena