Poradenské centrum IQRS

Programové období: 2021-2027
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ESF+
Operační program: Operační program Zaměstnanost plus
Příjemce: IQ Roma servis, z.s.
Registrační číslo: CZ.03.02.01/00/22_018/0001131
Zahájení projektu: 1. 8. 2024
Ukončení projektu:

Informace o projektu

Záměrem projektu Poradenské centrum IQRS je zlepšit nepříznivou sociální situaci osob ohrožených sociálním vyloučením a sociálně vyloučených v městě Brně prostřednictvím odborného sociálního poradenství. Cílem projektu je u 70 % osob z CS zapojených do projektu zlepšit jejich situaci v definovaných potřebách o alespoň 20 %. Projektem přispějeme k síti podpory, která je dostupná pro CS, což přispěje k sociálnímu začlenění těchto osob a posunu v celkové situaci sociálně vyloučených osob v Brně.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 8 346 717,64 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 530 610,36 Kč
 
Celková částka: 10 877 328,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena