Nejste na to sami - podpora neformálně pečujících

Programové období: 2021-2027
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ESF+
Operační program: Operační program Zaměstnanost plus
Příjemce: INSTITUT SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍCH STRATEGIÍ z.s.
Registrační číslo: CZ.03.02.02/00/22_014/0000508
Zahájení projektu: 1. 9. 2023
Ukončení projektu:

Informace o projektu

Projekt se zaměřuje na podporu neformálně pečujících o osoby trpící jednou z neurodegenerativních poruch. Hlavním cílem projektu je všestranná odborná podpora pečujících v JMK, zejména v Brně a okolí, tak aby jejich činnost byla co nejvíce přívětivá nejen pro ty, o které pečují, ale zejména pro pečovatele samotné.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 7 652 206,04 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 320 043,96 Kč
 
Celková částka: 9 972 250,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena