Edukace indigenních terénních pracovníků s následnou praxí na Postoloprtsku

Programové období: 2021-2027
Region: Ústecký kraj
Evropský fond: ESF+
Operační program: Operační program Zaměstnanost plus
Příjemce: DRUG-OUT Klub, z.s.
Registrační číslo: CZ.03.02.01/00/22_018/0001121
Zahájení projektu: 1. 8. 2024
Ukončení projektu:

Informace o projektu

Projekt se zaměřuje na edukaci indigenních terénních pracovníků v subkultuře problémových uživatelů drog. Působení na tuto cílovou skupinu dělíme do dvou fází: Edukace (získání poznatků z harm reduction) a následné ověření znalostí v praxi. Realizovanými aktivitami chceme přispět k motivaci a udržení změny směřující ke zdravému chování v komunitě uživatelů drog. Celkově podpoříme 50 osob uživatelů OPL a 7 ITP. Projekt bude realizován na území města Postoloprty a v jeho spádových oblastech.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 285 896,45 Kč
Veřejné zdroje ČR: 996 238,75 Kč
 
Celková částka: 4 282 135,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena