Asociace českého tradičního obchodu

Programové období: 2021-2027
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: ESF+
Operační program: Operační program Zaměstnanost plus
Příjemce: Asociace českého tradičního obchodu, z.s.
Registrační číslo: CZ.03.01.03/00/22_040/0002364
Zahájení projektu:
Ukončení projektu:

Informace o projektu

Projekt je předkládán Asociací českého tradičního obchodu sdružující české maloobchodní sítě. Cílem projektu je zprostředkovat profesní vzdělávání zaměstnanců členských obchodů a prodejen za účelem posílení pracovních kompetencí. Realizace projektu je plánována na dobu 36 měsíců.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 10 455 264,81 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 488 635,06 Kč
Soukromé zdroje: 681 257,88 Kč
 
Celková částka: 13 625 158,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena