Zprostředkující subjekt

Anglicky: Intermediate body
Synonyma:

Zprostředkujícím subjektem se rozumí veřejný nebo soukromý subjekt, za jehož činnost odpovídá řídící orgán, nebo který z pověření takového orgánu vykonává funkce nebo úkoly.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena