Zpráva o udržitelnosti projektu (ZoU projektu)

Anglicky: Project sustainability report (PSR)
Synonyma:

Zpráva, kterou zpracovává příjemce za projekt (individuální projekt, zjednodušený projekt), na který se vztahuje čl. 65 obecného nařízení nebo to vyplývá z nastavení podmínek výzvy ze strany ŘO, a předkládá ji prostřednictvím MS2021+, za každý uplynulý rok v období udržitelnosti, které se počítá od data, kdy projekt s ex-ante financováním nabyl centrální strav “Projekt fyzicky ukončen” a projekt s ex-post nebo kombinovaným financováním nabyl centrální stav „Projekt finančně ukončen ze strany ŘO“. Cílem zprávy je poskytnout poskytovateli podpory informace o plnění povinností příjemce v době udržitelnosti projektu. Rozlišují se průběžné zprávy a poslední zpráva v řadě je označena jako závěrečná.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena