Zpráva o rizicích a opatřeních implementace fondů EU

Anglicky: Report on the risks and measures of the EU fund implementation
Synonyma:

Zpráva, kterou pravidelně zpracovává MMR-NOK ve spolupráci s dalšími subjekty implementační struktury na základě výsledků ISŘR. MMR-NOK pravidelně předkládá tuto zprávu vládě ČR.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena