Zpráva o realizaci projektu (ZoR projektu)

Anglicky: Project implementation report (PIR)
Synonyma:

Zpráva, kterou zpracovává příjemce za projekt (individuální projekt, zjednodušený projekt) a předkládá ji řídícímu orgánu, příp. zprostředkujícímu subjektu, je-li zapojen do implementace, prostřednictvím MS2021+. Cílem zprávy je poskytnout poskytovateli podpory informace o stavu a pokroku realizace daného projektu, příp. určení problémů, které se vyskytly v průběhu realizaci projektu. Předkládané zprávy jsou označeny jako průběžné, kromě poslední v řadě, která je označena jako závěrečná.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena