Zpráva o pokroku integrovaných nástrojů

Anglicky: Progress report on integrated instruments
Synonyma:

Zprávou o pokroku integrovaných nástrojů se rozumí zpráva, kterou zpracovává Ministerstvo pro místní rozvoj – Odbor regionální politiky na základě zpráv o plnění integrované strategie a údajů z MS2021+. Zpráva je jedním z podkladů pro Výroční zprávu o implementaci Dohody o partnerství pro programové období 2021-2027.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena