Zpráva o plnění integrované strategie (Zpráva o plnění ISg)

Anglicky: Integrated Strategy Implementation Report (ISg Implementation Report)
Synonyma:

Zprávou o plnění integrované strategie se rozumí zpráva, kterou zpracovává nositel integrovaného nástroje. Zpráva obsahuje přehled o vývoji realizace integrovaného nástroje zahrnující plnění indikátorů, harmonogramu a finančního plánu, přehled schválených a realizovaných projektů, popis dosažených synergických efektů a informace o celkovém kontextu integrovaného nástroje v rámci území.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena