Zjednodušený projekt

Anglicky: Simplified Project
Synonyma:

Zjednodušeným projektem je projekt, který se skládá výhradně ze standardizovaných aktivit definovaných jejich výstupy či výsledky, které jsou stanoveny řídícím orgánem a pro které řídící orgán nastavil v souladu s pravidly pro zjednodušené vykazování přesnou výši podpory připadající na jednotlivé aktivity (resp. výstupy či výsledky).

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena