Zjednodušená žádost o platbu

Anglicky: Simplified request for payment
Synonyma:

Zjednodušenou žádostí o platbu se rozumí formulář/datová oblast v MS2021+, kde příjemce eviduje údaje nutné pro administraci platby.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena