Zdroje financování

Anglicky: Sources of funding
Synonyma:

Zdroji financování se rozumí zdroje, z nichž jsou financovány operace v rámci implementace fondů EU, např. Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond plus, Fond soudržnosti, Evropský námořní, rybářský a akvakulturní fond, Fond spravedlivé transformace, dále státní rozpočet, státní fond, finanční prostředky obcí, krajů, jiné veřejné zdroje a soukromé zdroje.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena