Zájmová skupina

Anglicky: Interest group
Synonyma:

Partneři MAS tvoří zájmové skupiny, které jsou cíleně zaměřené na určitou problematiku SCLLD. MAS vymezí zájmové skupiny v souladu s SCLLD. Příslušnost k dané zájmové skupině definuje partner MAS podle svého výběru či zaměření převažující činnosti. Partner MAS může být příslušný pouze k jedné zájmové skupině.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena