Zadavatel

Anglicky: Contracting Authority
Synonyma:

Zadavatelem se rozumí každý příjemce, který během realizace projektu provádí výběrové nebo zadávací řízení. Vedle příjemce může být zadavatelem rovněž partner projektu.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena