Zadávací řízení

Anglicky: Public Procurement Procedure
Synonyma:

Zadávacím řízením se rozumí postup zadavatele podle Zákona o zadávání veřejných zakázek, jehož účelem je zadání veřejné zakázky, a to až do uzavření smlouvy nebo do zrušení zadávacího řízení.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena