Žádost o přezkum

Anglicky: Request for review
Synonyma:

Žádost o přezkum představuje specifický metodicky zavedený kontrolní mechanismus v rámci řízení před správním orgánem prvého stupně. Pravidla pro programové období 2021-2027 upravuje Metodický pokyn výzvy, hodnocení a výběr projektů.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena