Žádost o podporu ISg

Anglicky: Application for support of an integrated strategy
Synonyma:

Jedná se o žádost o podporu integrované územní strategie MO/A nebo Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) podanou prostřednictvím monitorovacího systému pro programové období 2021–2027. Žádost se skládá z koncepční části strategie a více tzv. programových rámců, jež jsou navrženy k podpoře z příslušných programů. Výstupem procesu hodnocení a schvalování žádosti o podporu ISg je závazek ŘO k rezervaci alokace programu, nikoli poskytnutí finanční podpory. Strategie je realizována prostřednictvím integrovaných projektů, jež jsou podány do výzvy ŘO a procházejí standardním procesem hodnocení.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena